Stacje telewizyjne

Programy w naszych stacjach telewizyjnych ogląda miesięcznie 16,2 mln* widzów


* Źródło: Nielsen Audience Measurement, Arianna 01-30.11.2017, A4+, zasięg miesięczny

Serwisy internetowe

Nasze serwisy internetowe odwiedza 12,4 mln* internautów miesięcznie

 

* Źródło: Gemius/PBI, czerwiec 2017

Prasa

Nasze czasopisma czyta
4,2 mln* osób


* Źródło: PBC, realizacja Millward Brown, X 2015-IX 2016, CCS 15+, n=20 056; opracowanie ZPR Media SA

Stacje radiowe

Naszych stacji radiowych słucha tygodniowo 14,9 mln* Polaków


* Źródło: Break Time, fala / styczeń– grudzień 2018 estymacja miesięcznej kampanii we wszystkich stacjach grupy, Na targecie All (15-75)

Eventy

W 2016 r. na zorganizowanych przez nas eventach bawiło się 500 tys.* osób


* Źródło: Szacunki własne Grupy ZPR Media

Targi

W zorganizowanych przez nas w 2018 r. targach, wydarzeniach literackich i turniejach e-sportowych uczestniczyło blisko 300 tys.* zwiedzających i 2 900 wystawców


* Źródło: Szacunki własne Grupy ZPR Media