ZDROWIE

Informacje

 

ZDROWIE

 

To magazyn tworzony wspólnie z wybitnymi specjalistami - lekarzami, dietetykami, farmaceutami, psychoterapeutami. Zawiera informacje oraz porady ekspertów, które pomagają poprawić jakość życia, unikać wielu chorób, dbać o linię, czuć się zdrowo i pięknie. Skierowany jest przede wszystkim do kobiet, ponieważ to one najczęściej troszczą się o zdrowie własne i swoich rodzin. 
Redaktor naczelna: Marta Radzik-Maj.

 

„Zdrowie” ukazuje się od 1885 roku. Jego twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym był lekarz Józef Polak, założyciel Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i propagator nowoczesnej myśli medycznej. Józef Polak kierował pismem aż do 1922 roku.

W czasach powojennych magazyn wydawany był od marca 1949 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Siedziba redakcji, którą kierował redaktor naczelny Stanisław Szperling, mieściła się w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 14. Pismo liczyło 32 strony, nakład wynosił 60 000 egz. W 1998 roku miesięcznik „Zdrowie” ukazał się w obecnej formule nakładem Wydawnictwa Jestem, Zdrowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Miesięcznik liczył 58 stron i miał nadtytuł „Jestem”. W 2002 roku wydawcą „Zdrowia” zostało Wydawnictwo Murator . W grudniu 2017 roku właścicielem tytułu została spółka Time SA.
 

Marki powiązane

Kontakt

Redakcja:
Zdrowie
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. +48 22 590 51 07
zdrowie@murator.com.pl

Dział Reklamy i Agencyjny:
Time SA
ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa
tel. +48 22 590 53 52
reklama_zdrowie@grupazpr.pl