Kariera

Dyrektor Marketingu

Wróć do ofert pracy >

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor działu Marketingu ds. gastronomii

 

Twój zakres obowiązków

• z opracowanie i realizacja działań marketingowych dla działalności gastronomicznej .
• tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej dla działalności gastronomicznej w tym opracowywanie, realizację i kontrolę wykonania krótko i długoterminowych planów marketingowych dla poszczególnych projektów
• przygotowywanie i koordynowanie kampanii marketingowych wspierających sprzedaż, organizacja eventów i wszelkich działań promocyjnych
• stała analiza rynku, monitorowanie działań konkurencji oraz wyszukiwanie potencjalnych szans rynkowych dla Spółki,
• zarządzanie danymi marketingowymi i prowadzenie bieżących analiz marketingowych,
• rekomendowanie usprawnień w funkcjonowaniu systemów sprzedażowo – marketingowych,
• współpraca z agencjami reklamowymi, drukarniami itp. w nadzorowanym zakresie,
• udział w tworzeniu strategii funkcjonowania i rozwoju działalności gastronomicznej, oraz współpraca przy planowaniu i uruchamianiu nowych projektów biznesowych,
• stała współpraca z działami sprzedaży,
• kreowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów marketingowych, działań promocyjnych i PR,
• przygotowanie budżetów marketingowych i kontrola ich realizacji,
• udział w ustalaniu oferty gastronomicznej
• przygotowywanie procedur wewnętrznych dotyczących nadzorowanej działalności i organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie ich przestrzegania,
• zarządzanie podległymi pracownikami, w tym rekrutacja, szkolenie i wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników,
• przygotowywanie planów marketingowych służących realizacji celów biznesowych,

Nasze wymagania
• umiejętności menadżerskie
• minimum dwa lata pracy na podobnym stanowisku
• doświadczenie w prowadzeniu działań marketingowych ( mile widziane w gastronomi)
• znajomość i umiejętność analizy i oceny działań w ramach e-marketingu i social mediach
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz adaptacji do zmieniającego się, dynamicznego otoczenia
• umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.
• nieszablonowane myślenie, kreatywność i nastawienie na szukanie innowacyjnych rozwiązań
• umiejętność myślenia o promocji w kategorii rozwoju produktu z jednoczesną silną orientacją na sprzedaż
• silna orientacja na realizację celów

To oferujemy
• Możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się firmie
• Możliwość zbudowania własnego zespołu
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Przyjazną atmosferę
• Pracę pełną wyzwań

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Telefon domowy
Oczekiwane wynagrodzenie netto (na rękę) *
Czy spełniasz "warunki konieczne" opisane w ogłoszeniu?
Czy jesteś pracownikiem GrupaZPR Media?
Lokalizacja *
Warszawa mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Administrator danych ZPR MEDIA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa
Cele przetwarzania celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
- przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
- zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych - Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, ZPR MEDIA S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
- Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje http://rodo.grupazpr.pl/#zpr-klauzula-rekrutacyjna

Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

tak nie

Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

tak nie

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

tak nie

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

* - pole obowiązkowe