Kariera

Specjalista ds. e-commerce

Wróć do ofert pracy >

Time S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko


Specjalista (-ka) ds. ecommerce

 

 

Na czym będzie polegać Twoja praca:

 • będziesz opracowywać wymagania biznesowe, zlecać i odbierać prace
 • zajmiesz się analizą danych mającą na celu optymalizację współczynnika konwersji oraz prawidłowego działania serwisu
 • będziesz współpracować z zespołem IT
 • dostaniesz pole do rozwoju - proponowania, wdrażania i rozwoju narzędzi podwyższających ruch i konwersję na stronie

Ofertę kierujemy do osób które:

 • minimum 2 lata (warunek konieczny) pracowały:
  - w środowisku agile jako specjalista odpowiedzialny za rozwój ecommerce/www/marketingu internetowego po stronie biznesowej (PM/product owner/ analityk) LUB
  - jako członek zespołu w środowisku startupowym/agencji marketingowej/średniej firmie rozwijającej projekty ecommerce, marketingu internetowego lub www
 • dobrze czują się w pracy na styku biznesu (ecommerce, marketing internetowy, produkty) i zespołu IT
 • znają zasady budowania oraz optymalizacji lejka sprzedażowego i potrafią zastosować je w praktyce
 • znają specyfikę pracy z zespołem programistycznym, potrafią pisać user stories, odtwarzać błędy, testować wdrożone zmiany, zlecać i odbierać prace
 • znają co najmniej podstawy analityki internetowej 
 • znają zasady ecommerce, potrafią tworzyć hipotezy, testować je w celu optymalizacji konwersji serwisu
 • znają co najmniej podstawy web UX
 • potrafią samodzielnie planować swoją pracę
 • angażują się w realizację celów, wykazują entuzjazm i chęć do nauki
 • posiadają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz zdolność logicznego myślenia
 • posiadają w swym doświadczeniu projekty ecommerce, w których przyczyniły się do wzrostu KPIs i potrafią o tym opowiedzieć

Znają i wiedzą jak działa:

 • Google Analytics i inne narzędzia analityczne
 • Redmine, Jira, Asana, Trello lub podobne

Mile widziana znajomość:

 • Google Ads
 • Facebook Ads
 • Google Data Studio
 • Narzędzia SEO
 • Google Tag Manager
 • Google Optimize
 • HTML, CSS i JavaScript
 • Grafika webowa

Miejsce pracy - Warszawa Dęblińska

Termin rozpoczęcia pracy 1.01.2021


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Telefon domowy
Czy spełniasz "warunki konieczne" opisane w ogłoszeniu?
Czy jesteś pracownikiem GrupaZPR Media?
Lokalizacja *
Warszawa mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Administrator danych TIME S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
- przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
- zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych - Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, TIME S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
- Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje http://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-rekrutacyjna

Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

tak nie

Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

tak nie

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

tak nie

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

* - pole obowiązkowe