Kariera

Marketing Manager w dziale Produkcji Komercyjnej

Wróć do ofert pracy >

 


Wymagania:

 

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
• Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu
• Bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office
• Znajomość rynku mediów (w szczególności segmentu video - kreacja i produkcja kontentu wideo dla klientów komercyjnych, projekty z obszaru produkcji programów telewizyjnych, jak również usług studyjnych i technologii telewizyjnej – warunek konieczny,
• Doświadczenie w obszarze komunikacji digital
• Otwartość i komunikatywność
• Duża samodzielność w realizacji powierzanych zadań, energia do działania, entuzjazm
• Postawa proaktywna - gotowość do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań


Zakres obowiązków:

• Współtworzenie i wdrażanie strategii Spółki w zakresie działań marketingowych i PR,
• Współtworzenie i zarządzanie harmonogramem akcji marketingowych,
• Zarządzanie komunikacją marketingową, dostosowywaniem tej komunikacji do specyfiki danego rynku,
• Zarządzaniem budżetem marketingowym w porozumieniu z Dyrektorem Pionu
• Koordynacja kreacji oraz prowadzenie poszczególnych projektów marketingowych i akcji promocyjnych,
• Współpraca z innymi kluczowymi działami firmy przy realizacji projektów marketingowych np. działem handlowym, działem produkcji telewizyjnej, działem kreacji, Project Managerów,
• Tworzenie cyklicznych prezentacji oraz raportów,
• Tworzeniem spójnej i zgodnej ze strategią firmy komunikacji marketingowej,
• Koordynowaniem komunikacji w mediach społecznościowych,
• Monitoringiem i raportowaniem efektywności prowadzonych działań,
• Monitoringiem działań prowadzonych przez konkurencję,
• Zarządzaniem kreacją marketingową we wszystkich kanałach marketingowych - zgodnie z ideą marketingu 360

 


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Telefon domowy
Lokalizacja *
Warszawa mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Administrator danych ZPR MEDIA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa
Cele przetwarzania celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
- przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
- zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych - Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, ZPR MEDIA S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
- Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje http://rodo.grupazpr.pl/#zpr-klauzula-rekrutacyjna

Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

tak nie

Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

tak nie

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę ZPR MEDIA S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

tak nie

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

* - pole obowiązkowe