Kariera

Inspektor Nadzoru Elektrycznego / Kierownik Projektu

Wróć do ofert pracy >

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. są wiodącą firmą dużej grupy kapitałowej działającej m.in. w takich segmentach rynku jak media, internet, rozrywka, gastronomia, nieruchomości.

W związku z realizacją szeregu inwestycji budowlanych na terenie całej Polski poszukuje współpracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ELEKTRYCZNEGO/KIEROWNIK PROJEKTU
Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków (w tym wynikające z przepisów prawa budowlanego):
• development nowych inwestycji - przygotowywanie koncepcji technicznych, materiałowych, technologicznych, przedmiarowanie i ofertowanie robót (w tym poszukiwanie potencjalnych wykonawców), ocena ofert od potencjalnych wykonawców/dostawców, negocjowanie warunków umów,
• prowadzenie nadzoru inwestycyjnego realizowanych projektów,
• reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
• weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i po- wykonawczych, faktur powykonawczych oraz dokumentów jakości robót,
• opiniowanie dokumentacji projektowej i rozwiązań materiałowych oraz technicznych
• sporządzanie raportów dla przełożonych i Zarządu,
• podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń.


Wymagania:

• wykształcenie budowlane – warunek konieczny,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku, w tym min. 18 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
• znajomość aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,
• znajomość nowych technologii i materiałów, rynku wykonawców i dostawców materiałów (w tym znajomość aktualnych poziomów cen na roboty i materiały),
• umiejętność wykonywania kosztorysów oraz pracy w programie AutoCAD, Excel,
• dobra organizacja pracy,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kategorii B i dyspozycyjność do częstych podróży służbowych.


Oferujemy:

Poszukujemy stałych współpracowników - osób, które będą pracowały na 3/5 etatu, w miarę zwiększania się wolumenu inwestycji (od 2021 roku) praca na cały etat.

• pracę w firmie o wieloletniej tradycji na rynku,
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• udział w ciekawych projektach na terenie całej Polski (m.in. Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Radom).

 
Czekamy na Twoje CV!


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Telefon domowy
Lokalizacja *
Warszawa mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Administrator danych Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
- przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
- zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych - Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
- Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje .

Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

tak nie

Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

tak nie

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

tak nie

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

* - pole obowiązkowe