Kariera

AGILE PROJECT MANAGER

Wróć do ofert pracy >

Spółka TIME S.A. wchodząca w skład Grupy ZPR MEDIA, poszukuje kandydata na stanowisko:

Agile Project Manager
Miejsce pracy: Warszawa


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

• Odpowiedzialność za projekt w zakresie biznesowym oraz technicznym tworzonego rozwiązania
• Zapewnienie efektywnej komunikacji w projekcie, dostarczanie informacji właścicielom tematu oraz Interesariuszom przy zachowaniu ustalonego poziomu częstotliwości oraz formalizmu
• Ogólne planowanie w projekcie, uzgadnianie z Zespołem oraz Interesariuszami Planu Dostarczania
• Zarządzanie ryzykami projektowymi i otwartymi zagadnieniami, współpraca z rolami biznesowymi i technicznymi w celu ich rozwiązania
• Facylitacja procesu projektowego zgodnego z praktykami zwinnymi
• Bieżące monitorowanie postępu prac projektowych
• Wspieranie zespołu projektowego w procesie zarządzania zmianą


CZEGO OCZEKUJEMY:
• Min. 3 lata praktycznego doświadczenia na zbliżonym stanowisku, w tym 1 rok pracy w zespole Agile
• Praktycznego zrozumienia modelu przywództwa służebnego
• Doświadczenia w pracy w firmach o złożonej strukturze organizacyjnej oraz we współpracy z senior managementem
• Umiejętności samodzielnego ustalania priorytetów w kontekście pełnionej roli w projekcie
• Nabytej praktyki w zakresie prowadzenia warsztatów dla dużej grupy uczestników
• Wysokich zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, koncyliacyjnego nastawienia
• Otwartości, inicjatywy i charyzmy w zakresie angażowania członków zespołów projektowych
• Potwierdzonego portfolio projektów


PROPONUJEMY TOBIE:

• Pracę w kreatywnym i pełnym pasji tworzenia zespole
• Codzienne wyzwania związane z realizacją dużego multidyscyplinarnego projektu
• Dużą niezależność i swobodę w realizowaniu zadań, możliwość wdrażania własnych pomysłów
• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z najbardziej uznanych grup mediowych w Polsce
• Możliwość pracy w złożonej strukturze i współpracy z senior managementem
• Elastyczność w zakresie formy współpracy (umowa o pracę, B2B)

Czekamy na Twoje CV!


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Telefon domowy
Lokalizacja *
Warszawa mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Administrator danych TIME S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
- przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
- zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych - Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, TIME S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
- Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje http://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-rekrutacyjna

Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

tak nie

Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

tak nie

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

tak nie

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

* - pole obowiązkowe