Znak jakości QUALID w ZPR Media

29/07/2022

Spółki IDMnet i Time SA otrzymały znak QUALID

Znak jakości QUALID w ZPR Media

QUALID_1_0_certified_gold_1.png

IDMnet otrzymał złoty znak QUALID

Internetowy Dom Mediowy net S.A., należący do Grupy ZPR Media, otrzymał złoty znak QUALID, programu poprawy jakości reklamy cyfrowej, w obszarach Brand Safety, Anti-Fraud, Viewability Programmatic. Oznacza to, że ukończył procedurę weryfikacji, spełniając wszystkie warunki, a pracownicy mający bezpośredni wpływ na jakość reklamy przeszli specjalistyczne szkolenia.

Internetowy Dom Mediowy net S.A. ma prawo do posługiwania się złotym znakiem QUALID, potwierdzającymi, że jest zaufanym partnerem przestrzegającym dobrych praktyk w obszarze reklamy cyfrowej w Polsce.

 

Time S.A. otrzymał kolorowe znaki QUALID

Spółka Time S.A. (Grupa ZPR Media) otrzymała kolorowe znaki QUALID: Brand Safety, Anti-Fraud i Viewability. Oznacza to, że ukończyła procedurę weryfikacji, spełniając wa-runki w przysługujących jej kategoriach, a pracownicy mający bezpośredni wpływ na ja-kość reklamy przeszli specjalistyczne szkolenia.

Tym samym Spółka Time S.A. ma prawo do posługiwania się znakami QAULID - Brand Safety, Anti-Fraud i Viewability, potwierdzającymi, że jest zaufanym partnerem prze-strzegającym dobrych praktyk w obszarze reklamy cyfrowej w Polsce.

 

brand_safety.pnganit_fraud.pngviewability.png

Brand Safety – poprawa jakości reklam oraz zwiększenie ochrony wizerunku
i bezpieczeństwa marki.

Anti-Fraud – ograniczenie oszustw związanych z reklamami oraz wypracowanie rynkowych standardów w zakresie raportowania podejrzanego ruchu.

Viewability – wzrost znaczenia wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych.

 

O QUALID

Program poprawy jakości QUALID ma na celu opracowywanie, gromadzenie, propagowanie pozytywnych i skutecznych rozwiązań, które przyczyniać się będą do poprawy jakości reklamy cyfrowej, co z kolei przełoży się na zwiększone zaufanie reklamodawców.
QUALID to autorski program stworzony przez IAB Polska, rozwijany wraz z ekspertami szeroko pojętej branży reklamowej. Powstał z myślą o wszystkich stronach rynku – wydawcach i sieciach reklamowych, agencjach i domach mediowych, dostawcach narzędzi technologicznych i reklamodawcach.

O IAB POLSKA

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą 230 najważ-niejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci rekla-mowe, domy mediowe, agencje interaktywne, firmy technologiczne oraz reklamodawców. Jego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako sku-tecznego narzędzia prowadzenia biznesu i komunikacji marketingowej.