Otwarcie Centrum Premier Dokumentalnych

12/06/2017

Grupa ZPR Media oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczynają wspólny program pod nazwą Centrum Premier Dokumentalnych. Celem jest współpraca z polskim środowiskiem twórców form dokumentalnych i animacji.

Otwarcie Centrum Premier Dokumentalnych

Program Centrum Premier Dokumentalnych powstał z myślą o producentach i twórcach wszelkich form dokumentalnych i animacji. Każdy, kto potrzebuje wsparcia merytorycznego, technicznego, finansowego lub promocyjnego w ramach swojego przedsięwzięcia (niezależnie od etapu jego produkcji), może zgłosić chęć udziału w projekcie.

Jednym z najważniejszych celów programu jest zapewnienie indywidualnej opieki i pomocy producentom oraz twórcom na każdym etapie przedsięwzięcia (od pomysłu, poprzez promocję, aż do dystrybucji). Utworzony
w ramach Centrum Premier Dokumentalnych specjalny zespół będzie zaangażowany we wsparcie, wybranych
w toku merytorycznej analizy, projektów.

W ramach Centrum Premier Dokumentalnych powstała dedykowana platforma www.centrumpremier.pl, która ma służyć integrowaniu środowiska polskich dokumentalistów i twórców animacji oraz budowaniu relacji, które
w przyszłości zaowocują realizacją najwyższej jakości projektów.

Programowi Centrum Premier Dokumentalnych patronuje telewizja FOKUS TV.